Bunkern

Musik- och medieanläggning med replokaler, inspelningsstudio, framkallningsrum m.m.

Telefonnummer: 031-366 10 72
Postadress: 426 77 Västra Frölunda
Gatuadress: Ängkärrsvägen 22
Kontaktperson: Christian Johansson (christian.johansson@vastra.goteborg.se)